การดูแลรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซล


ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อลดการน้ำเข้าน้ำมันดิบที่ไทยเราเองต้องสูญเสียในการนำเข้าปีละหลายแสนล้านบาทนั้น
ไบโอดีเซลเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่ใช้สำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งได้มีการดำเนินการมาโดยตลอดตั้งแต่ B2 B3 มาจนถึง B4 และบังคับใช้ B5 ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา จนปัจจุบัน ได้เริ่มทดลองใช้ B 7 กับรถเครื่องยนต์ดีเซลในบ้านเราหลายยี่ห้อ และคงจะเริ่มบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้
แต่เหรียญมี 2 ด้าน โดยเหตุที่ไบโอดีเซลที่นำมาผสมกับน้ำมันดีเซลนั้น ส่วนใหญ่จะสกัดมาจากพืช โดยเฉพาะน้ำมันปาล์ม มากกว่าการสกัดจากพืชอื่นๆ สัตว์ หรือน้ำมันพืชใช้แล้ว และถ้าหากกระบวนการผลิตไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร จะเกิด
1. คราบน้ำมันแขวนลอย
เมื่อน้ำมันพืชได้รับความร้อน ตำแหน่งของไฮโดรเจนในโมเลกุลจะทำให้เกิดเป็นสภาพกรดได้ง่าย และเกิดเป็นกรดไขมันอิสระขึ้น กรดไขมันอิสระเป็นผลมาจากการทำน้ำมันให้ร้อน โดยจะลอยเป็นอิสระปะปนอยู่กับไตรกลีเซอไรด์ในน้ำมัน
ความเป็นอิสระของกรดไขมันเหล่านี้ คือ การที่มันพร้อมที่จะเข้าทำปฏิกิริยาทุกเมื่อเมื่อเจอกับด่าง และนี่เองที่เป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้เกิด “ เยล ” (Jelly) ที่มีลักษณะเป็นเมือก
ในการทำไบโอดีเซล จึงต้องกำจัดกรดไขมันอิสระเหล่านี้ออกจากน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา โดยการไทเทรต

2. กลีเซอรีน (Glycerin)
ในการผลิตไบโอดีเซลหลังจากที่ใส่สารเร่งปฏิกิริยา จะเกิดเห็นเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นของไบโอดีเซล ชั้นกลีเซอรีน และชั้นของไขสบู่ขาวขุ่น ซึ่งอาจทำให้ปนเปื้อนในไบโอดีเซลด้วย
เมื่อตั้งทิ้งไว้ประมาณ ภายในหนึ่งชั่วโมงจะสังเกตเห็นปริมาณกลีเซอรีนตกออกมาเป็นส่วนของเหลวหนืดๆ สีเข้มอยู่ด้านล่าง จากนั้นแยกกลีเซอรีนออก กลีเซอรีนที่ได้อาจมีปริมาณตั้งแต่ 5-20% จึงควรล้างไบโอดีเซลด้วยน้ำสะอาดก่อนนำมาใช้
3. กรดไขมัน ( Fatty acid ) ในน้ำมันพืช (Oil) มี กรดไขมันหรือ Fatty acid ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ ที่มีกลุ่มคาร์บอกซิลิก (-COOH) เป็นองค์ประกอบหลัก เพียงแต่ต่างกันที่จำนวนของคาร์บอนในโมเลกุล ซึ่งหากขึ้นชื่อว่า กรดไขมัน จะต้องมีคาร์บอนมากกว่า 12 เป็นต้นไป กรดไขมันส่วนประกอบเล็กๆ ในน้ำมันพืช สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ได้ 2 ชนิด คือ
1. กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid : SFA) เป็นกรดไขมันที่คาร์บอนในโมเลกุลไม่สามารถมีไฮโดรเจนเข้าไปจับในโมเลกุลได้อีก แขนของคาร์บอนเป็นแขนเดี่ยว ไขมันชนิดนี้จะจับตัวแข็ง เมื่อถูกความเย็นเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างของกรดไขมันอิ่มตัว เช่น กรดลอริก (lauric acid), กรดปาล์มมิติก (Palmitic acid), กรดสเตียริก (Steric acid) เป็นต้น

..2. กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acid : UFA) เป็นกรดไขมันที่คาร์บอนในโมเลกุลมีไฮโดรเจนจับเกาะไม่เต็มที่ สามารถรับไฮโดรเจนเข้าไปจับโมเลกุลได้อีก พันธะหรือแขนของคาร์บอนนั้นมีทั้งพันธะเดี่ยวและพันธะคู่ ซึ่งจำนวนพันธะคู่ที่มีในโมเลกุลนี้เอง ทำให้แบ่งประเภทของกรดไขมันไม่อิ่มตัวออกได้อีก 2 ประเภท
2.1 กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (Monounsaturated Fatty Acid : MUFA) เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่เพียง 1 ตำแหน่ง ไขมันชนิดนี้จะเป็นของเหลวไม่จับตัวแข็ง แม้อุณหภูมิจะเย็นลง
ตัวอย่างของกรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น กรดโอเลอิก (lauric acid), กรดปาล์มมิโตเลอิก (Palmitoleic acid) เป็นต้น
2.2 กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (Polyunsaturated Fatty Acid : PUFA) เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่มากกว่า1 ตำแหน่ง
ตัวอย่างของกรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น กรดโอเลอิก (lauric acid), กรดปาล์มมิโตเลอิก (Palmitoleic acid) เป็นต้น
น้ำมันแต่ละประเภทต่างกันตรงกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบนี่เอง ซึ่งในแต่ละน้ำมันจะมีทั้งกรดไขมันอิ่มตัว และกรดไขมันไม่อิ่มตัว แต่จะมีมากน้อยต่างกันเท่านั้น และนี่เองก็เป็นที่มาของการแบ่งประเภทของน้ำมัน

ตารางแสดงปริมาณกรดไขมันในน้ำมันชนิดต่างๆ เป็นร้อยละ
ชนิดของไขมัน กรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน
น้ำมันมะพร้าว 86 6 2
น้ำมันปาล์ม 48 38 9
น้ำมันฝ้าย 26 29 51

จะเห็นได้ว่าน้ำมันปาล์มมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึงร้อยละ 48 เป็นอันดับ 2 รองจากน้ำมันมะพร้าว โอกาสที่ไขจะจับตัวเป็นเมือก เป็น ก้อนแข็ง ในถังน้ำมันจึงมีสูง ดังนั้น ผู้ใช้รถยนต์เครื่องดีเซล จึงจำเป็นที่จะต้องดูแลรถยนต์ของตนเองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมอนเรลที่ต้องการความบริสุทธิ์ของน้ำมันค่อนข้างสูง เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถใช้น้ำมันไบโอดีเซลได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่เปลืองค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง เพราะคราบไขมันแขวนลอย เมือก และกลีเซอรีน ที่จับเกาะตามชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์ไม่สามารถทำงานได้สะดวก มีอาการ สะดุด สะอึก เร่งไม่ขึ้น รอบเดินเบาไม่มีแรง จนกระทั่งน็อคในที่สุด ถ้าอยู่ในระยะประกันก็ถือว่าโชคดี แต่ถ้าหลุดระยะประกัน ค่าใช้จ่ายก็หลัก 20,000 ขึ้นไป ดังนั้น การดูแลตามระยะทางโดยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ จึงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถควรรู้และปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ในการใช้ไบโอดีเซล
4. สิ่งสกปรก แขวนลอย คราบสนิม
5. เชื้อรา ( Fungi ) เชื้อแบคทีเรีย ( Microbial ) เนื่องจากมีส่วนผสมของสิ่งที่สกัดจากพืช
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำมันบูด และชิ้นส่วนภายในสึกหรอ

วิธีการดูแลวิธีการดูแลรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซล 
1. เข้าศูนย์ล้างถังทุก 6 เดือน หรือ ทุก 10,000 กม. แต่วิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูง ประมาณ 4,000 บาทขึ้นไปเสียเวลาอย่างน้อย ½ วัน ถึง 1 วัน เสียน้ำมันค้างถัง เพราะต้องถอดถัง ล้าง เป่า ทำความสะอาด แต่จะทำความสะอาด เพียงถังน้ำมันเท่านั้น ท่อทางเดินน้ำมัน จนถึงปลายหัวฉีด ไม่ได้ทำความสะอาด
2. เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันดีเซล ทุก 20,000 กิโลเมตร จะปลอดภัยกว่าเปลี่ยนทุก 40,000 กิโลเมตร
ตามที่ศูนย์กำหนด เพราะการเปลี่ยนทุก 40,000 กิโลเมตร เหมาะกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ไม่มีส่วนผสมของ
ไบโอดีเซล ซึ่งปัจจุบันไม่มีจำหน่ายแล้วทุกหัวจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล อย่าเสียดายค่าไส้กรองไม่กี่ร้อยบาท
เพราะหากเกิดปัญหาค่าซ่อมจะบานปลายและเสียอารมณ์ด้วย
3. ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและขจัดความชื้นในระบบเชื้อเพลิง เพียงแค่เติมลงในถังน้ำมัน ดูแลทุก 5,000 กิโลเมตร หรือ ทุก 3 เดือน ค่าใช้จ่ายประมาณ 500 บาท วิธีนี้ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลาประหยัดค่าน้ำมันค้างถัง และยังสามารถทำความสะอาดระบบเผาไหม้ได้ทั้งระบบ โดยใช้กลไกการทำงานตามปกติของเครื่องยนต์ในการทำความสะอาดถังน้ำมันและระบบเชื้อเพลิงได้ทั้งระบบ และที่สำคัญ คือ เป็น Biocide ที่สามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียในน้ำมันได้
ข้อแนะนำ
1. ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดระบบหัวฉีดธรรมดา
เพราะไม่สามารถขจัดน้ำและสลายไขมันในน้ำมันไบโอดีเซลได้ เพราะจะทำความสะอาดได้แค่ระบบหัวฉีดเท่านั้น แต่น้ำมันในถังยังมีน้ำและไขมันอยู่ และไม่สามารขจัดเชื้อราและแบคทีเรียในน้ำมันไบโอดีเซลได้
จึงเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
2. อย่าใช้เครื่องที่แค่ทำความสะอาดระบบหัวฉีด ตอนบน แต่เพียงอย่างเดียว
ท่านจะสิ้นเปลืองค่าใช่จ่ายโดยไม่คุ้มค่า เพราะเครื่องดังกล่าวจะทำความสะอาดได้แค่ระบบหัวฉีดตอนบนเท่านั้น ไม่ได้ทำความสะอาดทั้งระบบ สุดท้ายน้ำมันที่สกปรกที่อยุ๋ในถังก็เข้ามาในระบบเชื้อเพลิงและ ระบบเผาไหม้เหมือนเดิม เพราะไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือ น้ำ หรือ ไขมัน ในถังน้ำมัน นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่นำเสนอมา เป็นข้อมูลเพื่อให่ท่านเจ้าของรถ รู้จักวิธีการดูแลรถที่ตัวเองรักอย่างถูกวิธี และเป็นการสนับสนุนให้ใช้ไบโอดีเซล ซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา และถือเป็นพลังงานทางรอดของไทย เพราะเป็นพลังงานบนดินที่เราสามารถปลูกได้และใช้เวลาไม่นานในการเก็บเกี่ยวเพื่อนำมาสกัดเป็นไบโอดีเซล โดยสามารถลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทุกภาคส่วนทั้งทางด้านเศรษฐกิจมหภาค ทางด้าน สิ่งแวดล้อม จนกระทั่งถึงเศรษฐกิจระดับจุลภาคซึ่งหมายตัวเงินในกระเป๋าของผู้ใช้รถนั่นเอง ครับ

Advertisements
เกี่ยวกับ

ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมรถยนต์มากว่า 30 ปี อดีตผู้บริหารระดับสูงในบริษัทรถยนต์ทั้งยุโรป และญี่ปุ่น ประธานสถาบันนวัตกรรมพลังงานยานยนต์ไทย คอลัมนิสต์ ของหนังสือรถยนต์หลายฉบับ วิทยากรในรายการรู้เรื่องรถ คลื่นความคิด FM 96.5 เป็นผู้ที่ศึกษาด้านพลังงานทดแทนและ พลังงานทางเลือกสำหรับรถยนต์ แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล / ก๊าซ CNG , LPG ผู้บรรยายเรื่องการดูแลรถที่ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้กับภาครัฐ และภาคเอกชนฉายา "กระบี่มือหนึ่ง ด้านการดูแลรถ" (ที่ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก)จากสื่อมวลชนสายยานยนต์ เป็นผู้รณรงค์ให้ผู้ใช้รถตระหนักถึงการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง มากว่า 10 ปี โดยให้นิยามว่า “ การบำรุงรักษาถูกกว่าการซ่อม ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร เป็นเจ้าของเฟสบุค "รอบรู้ดูแลเรื่องรถ"

Tagged with: , , , , ,
เขียนใน การบำรุงรักษารถยนต์, ปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์

ติชม หรือเสนอแนะได้นะครับ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

  • 32,156 คน ได้เข้ามาอ่านบล๊อกนี้แล้ว
สัมภาษณ์ ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร
ตอน สาระน่ารู้กับวิธีการดูแลระบบเบรก ABS
ตอน การดูแลเบรกรถยนต์
ตอน การวิเคราะห์สาเหตุรถยนต์เบื้องต้น
ตอน เคล็ดลับขับสนุกเมื่อเดินทางไกล
ตอน การทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์
รายการโอท้อปขายดี SME ขายรวย
สัมภาษณ์ Fortron Showcase Thai TV
รอบรู้ดูแลรถ & Professor F
รอบรู้ดูแลรถ (ไฟล์เสียง)
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
%d bloggers like this: